Загальна інформація

УЧАСНИКИ

Trainingsakademie "Haas Schleifmaschinen GmbH"

LESER GmbH & Co. KG

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Сумський державний університет

Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України

Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренко НАН України

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Українська військово-медична академія

Київський національний університет будівництва і архітектури

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України

Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України

Запорізький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет

Національний аерокосмічний університете ім. М.Є. Жуковського

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Голова: д.т.н., проф. Бобир М.І. (м. Київ, НТУУ «КПІ»)

Члени програмного комітету

Dr.-Ing. Sergii Pasternak (Trossingen, Haas Schleifmaschinen GmbH)

Ph.D. Oleksandr Khalimon (Hamburg, LESER GmbH & Co. KG)

д.т.н., проф. Бабенко А.Є. (м. Київ, НТУУ «КПІ»)

д.т.н., проф. Пасічник В.А. (м. Київ, НТУУ «КПІ»)

д.т.н., проф. Крівцун І.В. (м. Київ, НТУУ «КПІ»)

д.т.н., проф. Тітов В.А. (м. Київ, НТУУ «КПІ»)

д.т.н., проф. Луговський О.Ф. (м. Київ, НТУУ «КПІ»)

д.т.н., проф. Петраков Ю.В. (м. Київ, НТУУ «КПІ»)

д.т.н., проф. Данильченко Ю.М. (м. Київ, НТУУ «КПІ»)

д.т.н., проф. Струтинський В.Б. (м. Київ, НТУУ «КПІ»)

д.т.н., проф. Панчук В.Г. (м. Івано-Франківськ, ІФНУНГ),

д.т.н., проф. Залога В.О. (м. Суми, СумДУ)

д.т.н., доц. Криворучко Д.В. (м. Суми, СумДУ)

д.т.н., проф. Лавриненко В.І. (м. Київ, ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України)

д.т.н., проф. Харченко В.В. (м. Київ, ІПМ ім. Г.С. Писаренко НАН України)

д.т.н., проф. Стрижало В.О. (м. Київ, ІПМ ім. Г.С. Писаренко НАН України)

д.м.н., проф. Лакша А.М. (м. Київ, Українська військово-медична академія)

д.т.н., проф. Львов Г.І. (м. Харків, НТУ «ХПІ»)

д.т.н., проф. Грабченко А.І. (м. Харків, НТУ «ХПІ»)

д.т.н., проф., Назаренко І.І. (м. Київ, КНУБА)

д.т.н., доц. Сидорко В.І. (м. Київ, ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України)

д.т.н., проф. Філатов Ю.Д. (м. Київ, ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України)

к.ю.н. Петренко С.А. (м. Київ, НДІ Інтелектуальної власності національної академії правових наук)

Кисіль Н.В. (м. Київ, Український центр іноватики і патентно-правових послуг)

д.т.н. Баглюк Г.А. (м. Київ, ІПМ ім. І.М. Францевича НАН України)

д.т.н. Штерн М.Б. (м. Київ, ІПМ ім. І.М. Францевича НАН України)

д.т.н. Гогаєв К.О. (м. Київ, ІПМ ім. І.М. Францевича НАН України)

д.т.н. Ноговіцин О.В. (м. Київ, Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України)

к.т.н. Кондратюк Е.В. (м. Запоріжжя, ДП «Івченко-Прогрес»)

д.т.н., проф. Лихошва В.П. (м. Київ, Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України)

к.т.н. Шатрава О.П. (м. Київ, Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України)

к.т.н., ст.наук.сп. Сороченко В.Г. (м. Київ, ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України)

к.т.н. Бернадський А.В. (м. Київ, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України)

к.т.н., ст.наук.сп. Бадах В.М. (м. Київ, Національний авіаційний університет)

д.т.н., проф. Козлов Л.Г., (м. Вінниця, Вінницький національний технічний університет)
Конференція «Інновації молоді в машинобудуванні», 2008-2024
НН ММІ, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Фролов В.К., Медведєв В.В.