Загальна інформація

УЧАСНИКИ

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Trainingsakademie "Haas Schleifmaschinen GmbH"

LESER GmbH & Co. KG

Leibniz University Hannover

Fördervereinigung Fluidtechnik e.V.

Medical Technology Business Group

Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Національний університет «Чернігівська політехніка»

Херсонський національний технічний університет

Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України

Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренко НАН України

Українська військово-медична академія

Київський національний університет будівництва і архітектури

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України

Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України

Національний авіаційний університет

Вінницький національний технічний університет

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Луцький національний технічний університет

Державний університет «Житомирська політехніка»

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Голова

д.т.н., проф. Бобир М.І. (м. Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Члени програмного комітету

Dr.-Ing. Sergii Pasternak (Trossingen, Haas Schleifmaschinen GmbH)

Ph.D. Oleksandr Khalimon (Hamburg, LESER GmbH & Co. KG)

Nagender Parashar (Kyiv, Parashar Future Technologies LLP)

Ph.D. M. Sc. Torge Mattis Kolditz (Leibniz University Hannover)

Niklas Bauer, chief engineer (Aachen, Fördervereinigung Fluidtechnik e.V.)

Dr.-Ing. Ivan Perfilov (Berlin, Medical Technology Business Group)

д.т.н., проф. Пасічник В.А. (м. Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського)

д.т.н., проф. Пискунов С.О. (м. Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського)

д.т.н., проф. Тітов В.А. (м. Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського)

к.т.н., доц. Лавріненков А.М. (м. Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського)

д.т.н., проф. Луговський О.Ф. (м. Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського)

к.т.н., доц. Левченко О.В. (м. Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського)

д.т.н., проф. Петраков Ю.В. (м. Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського)

д.т.н., проф. Охріменко О.А. (м. Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського)

к.т.н., доц. Крицький Д.М. (м. Харків, Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»)

к.т.н., доц. Сапон С.П. (м. Чернігів, Національний університет «Чернігівська політехніка»)

д.т.н., проф. Дмитрієв Д.О. (м. Херсон, Херсонський національний технічний університет)

к.т.н., доц. Сєліверстов І.А. (м. Херсон, Херсонський національний технічний університет)

д.т.н., проф. Лавриненко В.І. (м. Київ, ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України)

д.т.н., проф. Харченко В.В. (м. Київ, ІПМ ім. Г.С. Писаренко НАН України)

д.м.н., проф. Лакша А.М. (м. Київ, Українська військово-медична академія)

д.т.н., проф. Назаренко І.І. (м. Київ, Київський національний університет будівництва і архітектури)

д.т.н. Баглюк Г.А. (м. Київ, ІПМ ім. І.М. Францевича НАН України)

д.т.н. Ноговіцин О.В. (м. Київ, Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України)

к.т.н., доц. Кагляк О.Д. (м. Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського)

д.т.н., проф. Данильченко Ю.М. (м. Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського)

к.т.н. Бернадський А.В. (м. Київ, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України)

к.т.н., ст.наук.сп. Бадах В.М. (м. Київ, Національний авіаційний університет)

д.т.н., проф. Козлов Л.Г. (м. Вінниця, Вінницький національний технічний університет)

д.т.н., проф. Пермяков О.А. (м. Харків, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»)

к.т.н., доц. Повстяний О.Ю. (м. Луцьк, Луцький національний технічний університет)

д.т.н., проф. Мельничук П.П. (м. Житомир, Державний університет «Житомирська політехніка»)

к.т.н. Кондратюк Е.В. (м. Запоріжжя, ДП «Івченко-Прогрес»)

Лисенко О.М. (м. Київ, ТОВ «Інформаційні Технології САПР»)

к.т.н., доц. Гладський М.М. (м. Київ, ТОВ «Прогрестех-Україна»)

Фіалковський А.Р., генеральний директор (м. Київ, ТОВ «АВК «Скаетон»)

Позур С.В., генеральний директор (м. Київ, ТОВ ЗІІ «Бібус Україна»)

Лисенко Д.О., виконавчий директор (м. Полтава, ТОВ «КБ Аерокоптер»)

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Trainingsakademie "Haas Schleifmaschinen GmbH"

LESER GmbH & Co. KG

Leibniz University Hannover

Fördervereinigung Fluidtechnik e.V.

Medical Technology Business Group

Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Національний університет «Чернігівська політехніка»

Херсонський національний технічний університет

Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України

Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренко НАН України

Українська військово-медична академія

Київський національний університет будівництва і архітектури

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України

Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України

Національний авіаційний університет

Вінницький національний технічний університет

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Луцький національний технічний університет

Державний університет «Житомирська політехніка»
Конференція «Інновації молоді в машинобудуванні», 2008-2024
НН ММІ, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Фролов В.К., Медведєв В.В.