Інновації молоді в машинобудуванні 2021

XIV Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та студентів

May 18, 2021 – May 29, 2021


Про конференцію

XIV Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та студентів «Інновації молоді в машинобудуванні» призначена для наукового спілкування творчої молоді різних регіонів України в галузі машинобудування, обміну науково-технічними досягненнями, апробації виконаних досліджень.

Тематикою конференції є постановка та вирішення науково-технічних завдань сучасної машинобудівної галузі – проектування, розрахунки, технології виготовлення, складання, випробування та експлуатації деталей, вузлів і агрегатів машин. Аудиторія конференції – студенти, аспіранти та молоді вчені машинобудівних навчальних та наукових установ України.

Подання матеріалів

Наразі закритий доступ до завантаження тез доповідей конференції.

Після оприлюднення тез автори можуть опублікувати повний текст доповіді у вигляді статті в Збірці праць конференції. З 2020 року Збірка праць конференції має індекс ISSN 2708-3926. З 2021 року статті, опубліковані в Збірці праць конференції, матимуть цифровий ідентифікатор DOI. Вимоги до структури, оформлення і завантаження статей приведені на сайті.

Автори самостійно завантажують свої роботи на сайти. Звертаємо увагу, що для подання тез доповідей і статей потрібна реєстрація на двох різних платформах: OCS та OJS.

З опублікованими тезами доповідей конференції ви можете ознайомитись в розділі "Презентації". Запрошуємо послухати доповідачів на секціях он-лайн, орієнтуючись на розклад в розділі "Графік конференції".

 Архів тез минулих конференцій

Конференція у 2020 році

Конференція у 2019 році

Конференція у 2018 році

Конференція у 2017 році

Конференція у 2016 році

Конференції у 2008-2015 роках


Conference Homepage Image

Інформація про конференцію
Конференція «Інновації молоді в машинобудуванні», 2008-2021
Механіко-машинобудівний інститут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролов В.К., Медведєв В.В., каф.ТМ