Інновації молоді в машинобудуванні

Опубліковано другий випуск збірки праць Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді в машинобудуванні (Youth Innovations in Mechanical Engineering)»!
Усі публікації в архівах випусків збірки.

Сайт збірки працює на платформі Open Journal Systems.

Зображення домашньої сторінки журналу

З 2020 року збірка має ISSN 2708-3926.

Приклад оформлення посилання на статтю

Пилипюк В. Ю. Визначення реального положення заготовок при віртуальному базуванні на верстатах з ЧПК / В. Ю. Пилипюк, В. К. Фролов // Інновації молоді в машинобудуванні (Youth Innovations in Mechanical Engineering). За заг. ред. Данильченка Ю. М. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – № 2. – 518 с., С. 442-454. – Режим доступу до ресурсу: http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/202123

Видавець

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,
Механіко-машинобудівний інститут,
37, Пр. Перемоги, м. Київ-56,
03056,
Київ, Україна

Publisher

National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»,
Institute of Mechanical Engineering,
37, Ave. Peremohy, Kyiv-56,
03056,
Kyiv, Ukraine

№ 2 (2020)

Другий випуск збірки праць Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді в машинобудуванні»

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск 1 сторінка 2 сторінка

Зміст

Динаміка і міцність машин

Дослідження впливу форми поперечного перерізу циліндричного імплантату на напружено-деформований стан при крученні PDF
О. О. Суздалев, О. П. Заховайко, М. С. Шидловський, Д. О. Чуприна 3-7
Установка для тривалих випробувань на стирання ендропротезів скронево-нижньощелепних суглобів. PDF
Є. І. Овчаренко, Р. О. Терлецький, О. П. Заховайко, М. С. Шидловський 8-12
Міцність модуля робочого місця бортпровідника пасажирського літака в умовах нетипового кріплення PDF
Д. А. Зінькeвич, Є. Є. Онищeнко 13-18
Особливості деформування кісткової тканини під впливом фізіологічних навантажень PDF
А. І. Омелюх, Є. С. Білецький, О. С. Мусієнко, М. С. Шидловський, О. П. Заховайко 19-28
Вплив регенерату кiсткової тканини на жорсткiсть фiксацiї переломiв кiсток PDF
Ю. А. Лисаченко, О. С. Мусієнко, А. А. Єрмак, О. П. Заховайко, М. С. Шидловський 29-40
Просторове деформування систем остеосинтезу при циклічному навантаженні PDF
Ю. О. Шлінчак, М. М. Димань, Д. Г. Одудько, М. С. Шидловський, О. П. Заховайко 41-48
Дослідження механічних характеристик матеріалу отриманого методом 3д друку PDF
А. О. Костенко, О. В. Тимошенко, В. В. Коваль 49-56

Інтегровані технології машинобудування

Конструкція телескопічної щогли як модернізований засіб розгортання зв’язку PDF
О. М. Осипчук, С. В. Майданюк 57-62
Вибір технології фрезерного оброблення деталей PDF
А. В. Кузьменко, С. В. Майданюк 63-66
Модуль-генератор на базі термоакустичного резонансного двигуна PDF
В. В. Сергієнко, В. В. Вовк 67-72

Технології комп'ютерного конструювання верстатів, роботів та машин

Конструктивні особливості електроіскрових верстатів з лінійним приводом PDF
Ю. Коноваленко, В. А. Ковальов 73-76
Розробка і дослідження електро-пневмогідравлічного крокового приводу PDF
О. Ю. Очеретяний, М. В. Іващенко, М. А. Новік 77-83
Лінійні приводи в прецизійних електроіскрових верстатах PDF
Д. Бондаренко, В. А. Ковальов 84-87
Прогресивні інструменти для свердління глибоких отворів малого діаметру PDF
М. Василюк, В. А. Ковальов 88-91
Синтез системи електроприводу вантажного велосипеду PDF
Р. Ю. Семененко, М. О. Ісип, О. Я. Юрчишин 92-95
Нова компоновка настільного 3D принтера PDF
Д. В. Янюк, Ю. М. Кузнєцов 96-103
Пневмогідравлічний багатопозиційний привод з об’ємним гідравлічним цифровим дозатором PDF
В. В. Петренко, М. А. Новік, М. В. Іващенко 104-112
Проектування рами вантажного електровелосипеду з передньою та задньою підвісками PDF
В. І. Міхалін, П. М. Павлик, О. Я. Юрчишин 113-116
Модернізація малогабаритного настільного фрезерного верстата портального компонування PDF
Ю. Т. Кривчук, Ю. М. Кузнєцов 117-122
Особливості призначення допусків на виготовлення деталей спеціального механізму орієнтації робочого органа мобільного робота PDF
Я. Ю. Луцай, О. М. Кравець, А. Ю. Гаврушкевич 123-126
Розрахунок потужності електродвигуна та ємності акумуляторної батареї електроприводу електровелосипеда PDF
М. О. Ісип, Р. Ю. Семененко, С. Гончаров 127-130

Лазерна техніка та фізико-технічні технології

Research of the process of formation of gas-powder stream at realization of «Rapid Prototyping» technology PDF (English)
А. B. Рак, П. В. Кондрашев 131-135
Проектування двокомпонентної системи перетворення лазерного проміння PDF
Г. С. Моісеєнко, В. Л. Дубнюк, С. В. Яновська 136-143
Проектування та виготовлення пристрою юстирування із застосуванням циліндричних пружин розтягнення PDF
О. С. Гарбарчук, В. Л. Дубнюк 144-147
Про досвід використання та правила безпечної експлуатації 3D принтера PDF
Д. І. Стоянов, В. Л. Дубнюк, О. І. Горобець 148-158
Розробка вузла юстирування лінзи позитивної із застосуванням циліндричних пружин стискання та його моделювання PDF
О. А. Савченко, В. Л. Дубнюк 159-162
Вплив умов лазерного опромінення і властивостей зв'язки ПГ-19М-01 на процес формування абразивних шарів PDF
В. І. Каракулін, В. В. Огороднік, О. О. Гончарук 163-169
Методи захисту шліфпорошків кнб при формуванні абразивних шарів PDF
О. О. Гончарук, В. І. Каракулін, В. В. Огороднік 170-175
Протидія незаконній відеофіксації за допомогою випромінювання діодних лазерів PDF
О. А. Савченко, О. Д. Кагляк, О. О. Гончарук, О. П. Полешко 176-179
Вплив ванадію і титану на кінетику росту і властивості зміцненої бором поверхні PDF
О. М. Падун, О. Т. Сердітов, Ю. В. Ключников 180-183
З досвіду вивчення дисципліни «Матеріали і технологія конструкційних матеріалів» (Materials and Processes) у Kent State University PDF
О. М. Падун, Ю. В. Ключников, О. Т. Сердітов 184-189
Вплив характеру структури на зносостійкість легованої сталі PDF
О. М. Падун, О. Т. Сердітов, Ю. В. Ключников, О. І. Горобець 190-193

Механіка пластичності матеріалів та ресурсозберігаючі процеси

Використання програмного комплексу DEFORM для оптимізації операцій листового формування PDF
А. В. Савченко, В. В. Піманов, М. В. Орлюк 194-198
Моделирование процесса ультразвуковой осадки PDF (Русский)
А. Д. Лавриненков, А. А. Рогожа 199-206
Дослідження впливу швидкості рухомої оправки на зменшення зусилля видавлювання фланців в штампах з використанням активних сил тертя PDF
Д. В. Іщук, С. Ф. Сабол 207-210
Холодне зворотне видавлювання коробчастих виробів зі змінною по периметру товщиною стінки з пластичного алюмінію* PDF
К. Л. Марчук, Н. К. Злочевська, * Робота виконана під керівництвом д.т.н., проф. Калюжного В.Л. 211-216
Порівняльний аналіз схем розрахунку процесу роздачі трубчастої заготовки PDF
О. О. Кравчук, Р. О. Скотар, О. В. Холявік, Р. С. Борис 217-222
Порівняльний аналіз моделювання процесу отримання порожнистого виробу гарячим та напівгарячим штампуванням PDF
С. П. Гожій, В. А. Мироненко 223-226

Прикладна гідроаеромеханіка і механотроніка

Розробка гідравлічної системи автоматичного розвантаження контейнера для морських перевезень PDF
М. С. Сиров, О. Д. Коваль 227-230
Модернізація пневматичної системи підготовки вугільного пилу до спалювання PDF
Є. Б. Слупський, О. Д. Коваль 231-234
Ультразвукове технологічне обладнання для опріснення морської води PDF
С. С. Антонов, О. Ф. Луговський 235-238
Дослідження впливу частоти та коефіцієнту заповнення вхідного ШІМ сигналу на швидкість обертання валу електромотора постійного струму PDF
Я. А. Жабура, К. О. Бєліков 239-243
Розробка керованого (мехатронного) гідравлічного амортизатора PDF
А. С. Цимбалюк, І. В. Ночніченко 244-247
Експериментальний стенд для дослідження ефективності системи перетворення кінетичної енергії в енергію стиснутого повітря PDF
В. С. Деремед, О. С. Галецький 248-251
Optimizing hyperparameters for mobile robot platform control PDF (English)
O. Kutovyi, N. Seminska 252-257
Лабораторний стенд для випробування героторного насосу PDF
А. В. Говорун, О. С. Галецький 258-261
Особливості конструкцій приводів для роботизованих систем PDF
А. В. Касьян, О. П. Губарев, О. С. Ганпанцурова 262-269
Система брикетування для ПЕТ відходів PDF
В. В. Жила, І. А. Гришко 270-273
Модернізація багатопозиційного пневмогідравлічного приводу з дозуючим пристроями PDF
О. В. Єсін, О. С. Галецький 274-278
Енергетична ефективність промислових систем гідроприводів PDF
Цян Лі, О. В. Левченко 279-282
Експериментальне дослідження явища гідродинамічної люмінесценції при кавітації в гідравлічних системах PDF
В. Є. Кривошеєв, Д. В. Костюк, І. В. Ночніченко 283-286
Лабораторний стенд для дистанційного навчання PDF
Я. Ф. Каращук, І. А. Гришко 287-290
Виробництво водню із застосуванням модуля ультразвукового розпилювача в методі високотемпературного електролізу водяної пари PDF
В. В. Пилипенко, I. В. Ночніченко, O. Ф. Луговський, Д. В. Костюк 291-295
До питання розробки кавітаційно стабільного гідродинамічного кавітатора пального для обробки рідких середовищ PDF
Я. С. Жицька, І. В. Ночніченко 296-301
Хімічний метод отримання водню та кисню з використанням модуля ультразвукового випромінювача в реальному часі та на запит PDF
В. В. Пилипенко, І. В. Ночніченко 302-306
Сміттєприбиральна мобільна машина PDF
Д. М. Пильтяй, А. М. Муращенко 307-312
Математична модель фрагменту пристрою автоматичного підтримання тиску в шинах транспортних засобів PDF
Т. Г. Матвієнко, О. В. Узунов 313-317
Модернізація клепатора фрикційних планок PDF
В. В. Підпалий, О. Д. Коваль, Р. О. Макаренко 318-322
Удосконалення тренажера Смітта для покращення та спрощення результатів тренувань спортсменів PDF
Б. А. Ященко, О. Д. Коваль 323-326
До питання ущільнення конструкцій гідроциліндрів PDF
Є. О. Федотов, О. С. Ганпанцурова, О. П. Губарев 327-334
Способи регенерації та відновлення фільтруючих перегородок PDF
Р. О. Бондар, І. А. Гришко, А. І. Зілінський, А. В. Шульга 335-339
Модернізація процесу зняття ізоляційного матеріалу у пристрої для фіксації ущільнень Komax MCI 762 PDF
О. Д. Горбачов, О. В. Левченко 340-343
Реінжиніринг гідропневматичного амортизатора стійки літака PDF
М. О. Руденко, І. В. Ночніченко 344-355
Система для ультразвукової кавітаційної очистки води PDF
О. П. Завалій, А. І. Зілінський, І. А. Гришко, Д. Р. Абдуліна 356-361
Сміттєзбірний пристрій, який розташований під землею PDF
М. М. Носов, Д. М. Пильтяй, О. М. Муращенко 362-365
Вплив ультразвукової кавітації на життєдіяльність мікроорганізмів PDF
Д. Мирошник, І. А. Гришко, О. С. Галицький 366-370
Огляд переваг гідравлічної системи для витяжки кріплення рознімних з'єднань PDF
О. В. Богуславський, Д. В. Костюк 371-375

Прикладна механіка

Удосконалення методики експертного обстеження вантажопідіймальних кранів за допомогою технології прецедентів PDF
С. О. Климчук, О. Б. Нєженцев 376-382
Л.В. Ассур – засновник вчення про структуру та класифікацію механізмів PDF
О. В. Кувшинов, О. А. Кірієнко 383-386
Історія розвитку підйомної техніки: від «журавля» до «монстра» PDF
Р. В. Ковальов, О. А. Кірієнко 387-391
Підіймальна установка вантажо-пасажирського призначення PDF
Р. В. Семенчук, Ю. П. Горбатенко 392-395
Удосконалення підвісних роликоопор стрічкового конвеєра PDF
А. Г. Озернова, Ю. М. Гузенко 396-399
Микола Єгорович Жуковський і його внесок у розвиток механіки PDF
І. В. Омельчук, О. А. Кірієнко 400-403
ОЦІНКА ВПЛИВУ ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ДОВГОВІЧНІСТЬ ТЯГОВОГО ОРГАНУ PDF
Ю. П. Горбатенко, О. В. Закора 404-408

Технологія виробництва літальних апаратів

Використання критеріїв руйнування програмного комплексу DEFORM для аналізу процесів витягування PDF
Я. А. Огрудков, І. М. Максимів, М. О. Застеба, М. В. Орлюк 409-414

Технологія машинобудування

Оптимізація вибору плунжерного інструмента PDF
А. Чікаіз, Л. М. Данилова 415-418
Розрахунок похибки оброблення точінням PDF
В. І. Радчишин, Л. М. Данилова 419-423
Моделювання точності друку 3D принтера PDF
Б. О. Карпенко, С. М. Лапач 424-434
Деякі помилки в роботі Microsoft Excel PDF
А. В. Мигович, С. М. Лапач 435-441
Визначення реального положення заготовок при віртуальному базуванні на верстатах з ЧПК PDF
В. Ю. Пилипюк, В. К. Фролов 442-454
Технології iMachining для верстатів з ЧПК PDF
А. В. Мигович, Ю. В. Петраков 455-461
Алгоритм віртуального базування 2D заготовок на фрезерному верстаті з ЧПК PDF
М. С. Румянцев, Ю. В. Петраков 462-467
Застосування елементу Пельтьє для рекуперації електричної енергії в гібридному автомобілі PDF
С. Ю. Скоробогатов, І. О. Мікульонок, О. В. Козленко 468-472
Зменшення похибки закріплення при обробці авіаційних деталей складної конфігурації PDF
Т. М. Яворський, В. В. Медведєв 473-477
VR / AR-технології та їх застосування в машинобудуванні PDF
В. О. Цибуленко, Ю. М. Бецко 478-484
Аналіз технологічних можливостей дільниці для механічної обробки деталей і підвищення її ефективності PDF
Р. Ю. Найчук, Б. С. Воронцов 485-494
Автоматизований розрахунок координат робочих позицій віртуально базованої заготовки PDF
В. Ю. Пилипюк, В. К. Фролов 495-505
Аналіз і дослідження систем для створення та реалізації лабораторних практикумів в віртуальних середовищах PDF
І. С. Сімінчук, В. М. Кореньков 506-509
Спеціалізоване обладнання для розточування отворів у нежорстких деталях великої довжини PDF
А. В. Зюган, І. І. Верба 510-518