Наукові конференції України, Інновації молоді в машинобудуванні 2019

Розмір шрифту: 
Кавітаційно-магнітний активатор пального з розширеними експлуатаційними характеристиками
В. Забіла, Ігор Вікторович Ночніченко

Остання редакція: 2019-05-12

Анотація


Одним їх ефективних способів інтенсифікації хімічних процесів у рідині є кавітаційна обробка [1, 4]. Кавітаційні явища застосовують для реалізації функцій керування витратою рідини, генерування коливань тиску, очищення, емульгування рідин, інтенсифікацій хімічних процесів та ін.[3-7].

Відомо, що кавітаційна обробка застосовується широко для покращення реологічних та хімічних властивостей нафти, бензину, керосину, дизельного пального[1, 2, 5]. На сьогоднішній день існує багато пристроїв та технологій для зменшення витрати пального в автомобільному транспорті [1, 2]. До таких пристроїв відноситься автомобільні гідродинамічні кавітатори, функція яких покращити експлуатаційні характеристики пального (змінювати в’язкість, густину, структурні зв’язки речовини). Застосування гідродинамічних кавітаторів та активаторів пального у складі системи живлення двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ), може підвищити ефективність роботи (ККД) в цілому при правильній технічній організації, а саме зменшити споживання пального та шкідливих викидів і підвищити потужність існуючих ДВЗ та ін. [5].


Ключові слова


кавітація; гідродинамічний кавітатор; в'язкість, густина

Посилання


  1. Кардашев, Г.А. Физические методы интенсификации процессов химической технологии / Г.А. Кардашев. – М. : Химия, 1990. – 208 с.
  2. Федоткин, И.М. Кавитация, кавитационная техника и технология, их использование в промышленности / И.М. Федоткин, И.С. Гулый. – К. : ОКО, 2000. – Ч. II – 898 с.
  3. Маргулис М.А. Основы звукохимии (химические реакции в акустических полях) : учеб. пособие для хим. и хим.-технол. специальностей вузов / М.А. Маргулис. – М. : Высшая школа, 1984. – 272 с.
  4. Badakh V. Tarasenko T. Puzyk O. Krayushkina K. Functional units based on cavitation effects for hydraulic systems of ve-hicles, in Proceedings of the 16th Conference for Junior Re-searchers 'Science − Future of Lithuania'. Transport engi-neering and management, 8 May 2013, Vilnius: Lithuania,, P. 50 − 54.
  5. Мілоцький В.В., Ганжа С.Н. Спосіб підвищення октанового числа газоконденсатних і нафтових прямогонних бензин / Вісник Східноукраїнського Національного університету ім. В. Даля .-№14 (203). – 2016. – 85-88 С.
  6. Кнэпп Р., Дейли Дж., Хэммит Ф. Кавитация. – М.: Мир, 1974.– 668 с.
  7. Зайончковский Г.И. Дроссельные кавитационные генераторы и их применение в технике / [Г.И. Зайончковский, Т.В. Тарасенко, В.Г. Ланецкий, А.С. Пузик] // Авиационнокосмическая техника и технология. – 2012. – №5(92). – С. 24-30.
  8. В. Забила, А. Ф. Луговской, И.В. Ночниченко, Д. В. Костюк, А. И. Зилинский Экспериментальный стенд для испытания гидродинамических кавитаторов в топливной  магистрали автомобиля XVIII Международная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Гомель 2018 – С. 20-23.