Контактна інформація

Координатор конференції

Фролов Володимир Костянтинович
Кандидат технічних наук, доцент
кафедра технології машинобудування
Email: v.k.frolov@gmail.com
Конференція «Інновації молоді в машинобудуванні», 2008-2024
Механіко-машинобудівний інститут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролов В.К., Медведєв В.В., каф.ТМ