Інформація для авторів

Інновації молоді в машинобудуванні

Завантаження тез

Матеріали завантажуються авторами самостійно. Подавати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі. Якщо ви вже реєструвалися у будь-якої конференції на платформі Open Conference Systems, то заходьте на нашу конференцію через цей обліковий запис. Повторна реєстрація при цьому непотрібна, але перевірте, щоб стояв прапорець "Автор" у вашому аккаунті.

> > > Інструкція по завантаженню тез

Після завантаження тез керівник секції призначає рецензента. Після рецензування роботи автоматично публікуються в рубриці «Презентації». Кожній роботі надається особистий номер  і URL, який використовується для її бібліографічного опису.

Вимоги до подання

Тези на сайт конференції завантажуються авторами особисто окремими фрагментами (без завантаження файлу).  Фрагмент, завантажений у вікно «Тези доповіді», буде перевірено на наявність плагіату через платформу Unicheck. До публікації приймаються тільки ті тези, оригінальність яких складає не менше 75%.
Через те, що програма переформатовує введений текст, вихідне його форматування за шаблоном необов’язкове.
Мова тез доповіді – українська, англійська, німецька, польська, російська.
Структура тез:
- УДК (посилання на кодифікатор можна знайти при подачі тез поряд з вікном вводу коду);
- ініціали та прізвища авторів (першими вказуються прізвища молодих вчених та студентів, останнім – наукового керівника); при публікації тез доповіді іноземною мовою дозволяється вказувати імена (повністю) та прізвища;
- місце роботи (необов’язково, при публікації відображається тільки при натисканні кнопки «About the author»);
- назва доповіді (рядковими літерами, «Як в реченнях»);
- текст доповіді (ОБСЯГ – 1000-5000 символів з пропусками; ЗАБОРОНЕНІ рисунки,таблиці та формули, набрані в «Редакторі формул» Word; ДОЗВОЛЕНІ формули, набрані в тексті Word за допомогою інструменту «Вставка» - «Символ»; ЗАБОРОНЕНІ автоматично нумеровані та маркіровані списки);
- наукова дисципліна (необов’язково, при публікації відображається тільки при натисканні кнопки «Indexing metadata»);
- ключові слова (необов’язково, але бажано; за наявністю відображаються);
- посилання (необов’язково, але бажано щонайменше одне; за наявністю відображаються).

Опубліковані тези мають URL-адресу, на яку можна посилатись. Варіант для друку можна завантажити за допомогою кнопки «Print version», розташованої праворуч на сторінці з опублікованими тезами. Повна версія тез, включаючи УДК, наукову дисципліну, авторські права тощо доступні при натисканні кнопки «Indexing metadata».
Конференція «Інновації молоді в машинобудуванні», 2008-2024
Механіко-машинобудівний інститут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролов В.К., Медведєв В.В., каф.ТМ