Презентації та автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Динаміка і міцність машин

Дослідженя коефіцієнту запасу при циклічних навантаженнях зубчастого зачеплення планетарної передачі PDF
М. Сущенко, Я. І. Лавренко
Модель безперервного пошкодження ламінатів, армованих вуглецевим волокном (CFRP) під навантаженням на розтяг PDF
Хуан Тао
Застосування штучної нейронної мережі до прогнозування довговічності за багатоосьового навантаження PDF
В. В. Кравченко, П. В. Яковчук, С. М. Шукаєв
Спосіб зменшення деформації згинання біметалевого днища посуду при нагріві PDF
Л. О. Кузьменко, Ю. М. Дифучин
Енергетичний метод оцінки пошкоджуваності матеріалів та конструктивних елементів PDF
В. М. Малинський, І. Д. Немикін, М. І. Бобир
Порівняння точності вимірювання деформацій, визначених двома способами, при випробуваннях на міцність PDF
В. С. Кубарь, Ю. М. Терещенко, Ю. Г. Бєлікова
Конструювання тонкостінних балок з урахуванням втрати стійкості стінки PDF
Д. М. Денисов, С. О. Пискунов
Основні параметри, що спричиняють дискомфорт для пацієнтів з трансфеморальними ампутаціями PDF
А. А. Степанова, О. С. Мусієнко, Н. В. Семінська
Створення випробувальної машини на розтяг з максимальним зусиллям до 50 кг для дослідження механічних характеристик матеріалів PDF
С. І. Шиметенко, О. С. Мікрюков, А. О. Пітерцев
Експериментальне дослідження листових ресор PDF
М. Ю. Кравченко, О. С. Мусієнко, А. М. Бабак, Ю. В. Шкуротяний, Ю. В. Пономарьова, Ж. Є. Нижеборська
Визначення деформацій композиційних матеріалів при зсуві PDF
Є. Лаврухін, О. В. Тимошенко, М. І. Бобир
Визначення динамічного модуля пружності в конструкційних матеріалах резонансним методом PDF
К. Л. Коломієць, А. А. Новосад, О. В. Тимошенко
Вплив фіксації гомілкової кістки на НДС системи «гомілка–апарат фіксації» PDF
Д. І. Ребристий, В. Р. Верба, О. С. Мусієнко, Ю. М. Літун
Випробування пластикових бамперів на автомобілі при зіткненні PDF
М. О. Покотілов, М. О. Пузєєв
Порівняння точності розрахунку втрати стійкості тонкостінних стрижнів різними методами PDF
М. O. Кирик
Використання 3D-друку в навчальних програмах компанії PDF
Н. О. Лень, О. С. Третьяков, М. М. Гладський
Визначення пошкоджуваності металевого сплаву Ti-6Al-4V за умов пружно-пластичного деформування PDF
О. І. Моргун, Д. К. Онацький, О. С. Мусієнко, В. В. Коваль
Вплив діаметру та довжини ніжки імпланта на напружено-деформований стан системи «кістка-ревізійний імплант» PDF
О. І. Моргун, Р. В. Черемшук, О. С. Мусієнко
Відкриті виклики в галузі створення куксоприймачів та можливі рішення щодо вдосконалення конструкції PDF
К. С. Белевець, О. С. Мусієнко, Н. В. Семінська
Дослідження відмінності модуля пружності PLA зразків в залежності від способу 3Д-друку PDF
А. А. Старушкевич
Дослідження впливу початкової кривизни на несучу здатність стиснених алюмінієвих стрижнів PDF
А. О. Кувавіна, Ю. Г. Бєлікова
Напружено-деформований стан оптимізованого протезу кульшового суглобу PDF
І. Д. Вялітов, В. А. Іщенко, О. А. Іщенко, О. С. Мусієнко
Порівняльний аналіз балки аналітично та методами скінченних елементів в 1d та 3d постановці PDF
Д. С. Дейлід, О. С. Мусієнко, О. А. Іщенко
Використання інформаційних технологій для проектування індивідуальних ревізійних протезів PDF
Є. І. Овчаренко, М. Г. Крищук, О. М. Сулима
Порівняння точності розрахункових моделей втрати несучої здатності для pla балок при згині PDF
А. А. Лановенко
Порівняння точності розрахункових моделей втрати несівної здатності товстостінних алюмінієвих балок PDF
О. О. Хуснутдінов, В. О. Ковальчук
Визначення діапазону границь міцності пластикових зразків надрукованих на 3d-принтері PDF
В. В. Картамишев
Вплив пошкоджуваності на механічні характеристики сплаву Ti-6Al-4V при статичному навантаженні PDF
О. І. Моргун, О. В. Тимошенко, В. В. Коваль

Технології машинобудування

Виготовлення філаменту для 3D друку з використаної РЕТ-тари PDF
Я. В. Соловей, С. В. Бойко
Нелінійний дискримінантний аналіз з поліномами Чебишева PDF
П. В. Міщенко, С. М. Лапач
Шліфування кулачків розподільчого валу двигуна внутрішнього згорання PDF
А. В. Процюк, Ю. В. Петраков
Візуалізація в регресійному аналізі як засіб дослідження PDF
І. І. Іванченко, С. М. Лапач
Шляхи підвищення продуктивності в умовах масового виробництва PDF
В. В. Полюшкевич, Г. Ю. Шаповалов, В. В. Медведєв, В. К. Фролов, С. В. Лапковський
Виникнення ефекту термічного розм'якшення при точінні заготовок із титанового сплаву Ti-6Al-4V PDF
Д. О. Пірогов, Б. С. Воронцов
Забезпечення відновлення деталі напіврпичепа вісь “BPW” PDF
В. О. Овчар, Ю. М. Бецко
Розширення технологічних можливостей триосьових верстатів з числовим програмним керуванням PDF
Г. Ю. Шаповалов, Н. А. Плохий, В. К. Фролов, С. В. Лапковський, В. В. Медведєв
Технологічність для адитивного виробництва PDF
Н. Ю. Мельник, Л. М. Данилова
Використання режиму Ваза у FDM-друці для створення надлегких конструкцій PDF
І. С. Болілий, С. В. Лапковський, В. К. Фролов, В. В. Медведєв
Розрахунок розподілу магнітного поля для 3D моделі котушки індуктивності евольвентної форми в ANSYS MAXWEL PDF
О. Т. Дубініна, О. П. Пальчуй
Технологічне забезпечення оброблювання композитів типу пултрузійний склопластик PDF
В. А. Пронін, Д. К. Шуплєцов, О. А. Охріменко
Проблеми обробки зубчастих коліс черв’ячними фрезами PDF
К. Ф. Хоменко, О. А. Охріменко
Дослідження впливу зміни режимів різання на точність отворів PDF
С. С. Самарчук, Ю. І. Бойко
Розмірний аналіз процесу оброблення шпонкового пазу PDF
І. В. Нечай, В. П. Приходько
Статистичний аналіз та оцінка забезпечення посадки PDF
В. І. Ковбаса, В. П. Приходько
Роботизований модуль токарного оброблення гільзи 152 мм PDF
Р. І. Козлов, Ю. В. Петраков
Створення надлегких елементів для протимінного захисту PDF
А. А. Мініцька, О. В. Козленко, Є. Г. Биба, А. В. Мініцький
Вплив зміни контуру інструмента на чистоту робочої поверхні зубчастого колеса PDF
В. О. Кучер, О. А. Охріменко
Виготовлення зразків, армованих рубленим вуглецевим волокном для дослідження його механічних властивостей PDF
І. І. Іванченко, О. І. Моргун, В. М. Кореньков
Оброблюваність деталей виготовлених адитивними технологіями PDF
О. В. Сонець, Б. С. Воронцов
Визначення параметрів зрізуваного шару сферичною кінцевою фрезою за допомогою аналітичного моделювання PDF
О. М. Осипчук, Б. В. Дзюман, О. А. Охріменко
Взаємодія магнітів. компенсація зсуву осі при взаємодії магнітів PDF
О. П. Бігун, О. А. Співак, О. В. Козленко, Г. Ю. Лаванов
Вплив пружних деформацій на точність оброблюваних поверхонь при токарній обробці з різними варіантами закріплення PDF
П. О. Данілов, М. М. Гладський
Покращення аеродинамічних властивостей літаків та БПЛА в залежності від форми стабілізатора з модифікованим крилом PDF
А. О. Беркета, О. В. Козленко, М. С. Блощицин, С. С. Ігнатова, О. В. Коваленко
Визначення профілю інструменту обробки для гвинтових поверхонь за допомогою CAD систем PDF
Б. Г. Коваль, О. А. Охріменко, Ю. М. Бецко
Особливості оброблення алюмінієвих сплавів PDF
А. С. Василенко, О. О. Мельник
Програмне забезпечення заготівельного процесу PDF
Д. І. Василевський, О. О. Мельник
Точність геометричних розмірів зразків при 3D-друці композиційного матеріалу за допомогою технології FDM PDF
П. В. Міщенко, В. В. Рубашевський, Ю. В. Лашина, В. К. Фролов
Повторне використання застарілої комп'ютерної техніки для оборони України PDF
В. В. Турич, О. А. Співак, О. В. Козленко
Індукційний генератор PDF
О. О. Знаковський, А. В. Немировський, О. В. Козленко
Розрахунок нових конструкцій торцових фрез в системах автоматизованого проектування PDF
В. В. Гончар, Д. О. Дмитрієв, І. П. Сімінченко
Удосконалення технологічних процесів машинобудування засобами імітаційного моделювання PDF
Б. І. Островський, Д. О. Дмитрієв, І. П. Сімінченко
Аналіз методів оцінювання розшарування при свердлінні композитних матеріалів PDF
Б. В. Дзюман, О. А. Охріменко

Автоматизовані та роботизовані механічні системи

Можливість застосування кавітаційних мікроструменів для відновлення еластичності трабекули кута передньої камери очей хворих на глаукому PDF
С. В. Шаргородський, О. Ф. Луговський
Вибирання режимів випробувань гідравлічних гасників коливань рухомого складу залізної дороги PDF
О. М. Шукшин, Ю. Г. Паленний
Методика визначення робочої зони для спеціалізованого роботизованого комплексу з двома ступенями вільності за допомогою Autodesk Inventor та MATLAB PDF
І. С. Глущенко, М. В. Якимчук
Розподіл ударних тисків на стінки резервуара при резонансних коливаннях рідини PDF
Ченьюй Вей, В. А. Ковальов
Визначення оптимальних характеристик дії ультразвукової кавітації для переробки важких нафтопродуктів PDF
Р. О. Бондар, І. А. Гришко
Аналітична оцінка дисипації механічної енергії ламінарної течії нестисливої рідини в каналах круглого та прямокутного перерізів PDF
М. В. Мельничук, І. І. Горделюк, В. М. Турик
Використання гідродвигуна в якості приводу конвеєра PDF
Я. І. Лук’яненко, О. Д. Коваль
Способи підвищення енергоефективності пневматичних систем PDF
А. В. Касьян, О. С. Галецький
Вибір раціональних параметрів пристрою керування для гідроприводу стрічкового конвеєра PDF
М. С. Бурдейний, В. О. Трегубов, Л. К. Поліщук, О. В. Піонткевич
Гальмівна система як основний чинник безпеки у роботі із кранами-штабелерами PDF
І. О. Цимбаленко
Проектне застосування автоматизованого програмного забезпечення для компоновки пучків проводки на великих комерційних літаках (основи EWIS) PDF
В. Ю. Грішненко
Мехатронна система керування температурою мікроклімату теплиці PDF
Є. Ю. Синицина, О. П. Губарев
Моделювання гідродинамічної кавітації з використанням обчислювальної гідродинаміки PDF
С. Б. Харчук, Р. О. Макаренко, Т. В. Тарасенко
Огляд дегазації робочих рідин PDF
О. Д. Петренко, О. Ф. Луговський
Модернізація промислового мобільного крана PDF
А. Ю. Віблий, О. Д. Коваль
Поворотний пневматичний стіл із позиціонуванням за допомогою стиснутого повітря PDF
В. В. Піпа, К. О. Бєліков
Удосконалення міні-гідравлічних систем завдяки 3D-друку SLA PDF
І. В. Костюченко, С. В. Струтинський
Порівняльний аналіз гідросистеми з дискретним та пропорційним керуванням PDF
Д. В. Кобець, О. В. Левченко
Мобільні бомбосховища PDF
Б. С. Коваль, О. А. Співак, О. В. Козленко, О. С. Климук
Інноваційні технологій автоматизації та роботизації, які використовуються в процесі складання літака Boeing 787 PDF
В. В. М’ясоїд, Я. В. Мальчевський, П. М. Лотоцький, В. О. Педь
Вдосконалення маніпулятора роботизованого комплексу шляхом його обладнання регульованими демпферними пристроями PDF
М. О. Львовський, С. В. Струтинський
Використання штучного інтелекту та цифрових двійників для автоматизації виробничих процесів PDF
А. Д. Галинський, І. А. Гришко
Модернізація механізму приводу самохідного транспортного засобу “Електроноші” PDF
І. О. Підпалько, М. В. Рибак, Я. І. Шкіца, А. І. Зілінський
Заходи безпечної експлуатації лабораторної установки ТММ-7М в умовах навчально-дослідницької лабораторії ВНЗ PDF
С. А. Горовий, В. П. Лукавенко, М. В. Мельничук, А. І. Зілінський
Аналіз технічних рішень для зменшення перекосів вантажопідіймальних кранів мостового типу PDF
А. І. Торішній, О. Б. Нєженцев
Стенд для визначення впливу температури робочої рідини на витратну характеристику трьох-лінійного регулятора витрати з пілотним пропорційним керуванням PDF
Г. В. Солдаткін, О. П. Губарев
Випробування фаркопів на довговічність PDF
М. А. Сватовський, А. І. Зілінський, Ю. В. Шкуротяний, Ю. В. Пономарьова
Розробка електрогідравлічних систем для приводу підйому/опускання рубки штовхач-опускача PDF
Т. В. Гладченко, Д. В. Болотов, Н. В. Семінська
Сучасні виклики в галузі гуманітарного і військового розмінування, а також рішення щодо вдосконалення інсуючих конструкцій PDF
Д. О. Маловацький, Н. В. Семінська
Інновації в пневматичних катапультах для БПЛА PDF
В. І. Лохно, Н. В. Семінська

Процеси та обладнання пластичного формоутворення конструкцій в машино- та авіаракетобудуванні

Розрахунковий аналіз впливу геометрії кумулятивного облицювання на бронепробиття для боєприпасів калібром 40 мм PDF
Д. В. Савченко, В. В. Піманов, М. В. Орлюк
Напівгаряче витягування з потоншенням через дві послідовно розташовані матриці порожнистого напівфабрикату із маловуглицевої сталі із заготовки отриманої гарячим зворотним видавлюванням PDF
С. В. Ситник, В. В. Піманов, М. В. Орлюк
Впровадження системи ощадливого виробництва у випадку еквівалентності постачальника і споживача PDF (English)
П. О. Коробко
Нова історія технологій Другої світової війни PDF
В. Н. Габрель, О. В. Холявік
Фізична система протидії безпілотних літальних апаратів (БПЛА) типу «дрон проти дрона» Drone Wars PDF
А. Є. Тітаренко, В. Є. Ліподат, І. Д. Паламарчук, Д. О. Маловацький, О. В. Холявік
Особливості напружено-деформованого стану матеріалу заготовки при радіальному обтиску бойками PDF
І. М. Максимів
Розробка технологічного процесу виготовлення деталі «стопа» PDF
В. В. Пасічник, Т. Р. Гараненко
Вплив кута нахилу робочої поверхні матриці на процес гарячого видавлювання з осаджуванням порожнистих виробів PDF
А. Є. Тітаренко, В. Є. Ліподат, А. М. Байханов
Технологія виготовлення деталі "кришка обтюратора" PDF
Н. О. Слінько, М. В. Орлюк
Використання штампованих деталей у конструкції дрону PDF
О. В. Роботницький, А. Д. Лавріненков
Обгрунтування оптимальної технології виготовлення балістичного обтічника для артилерійських снарядів PDF
О. В. Mолод, Т. Р. Гараненко
Використання генеративного дизайну задля оптимізації форм для подальшого 3Д-друку на прикладі невюри крила аеропрофілю S1223 PDF
П. Р. Темченко, В. В. Піманов
Розробка системи скиду для FPV бомбера під боєприпаси некеровані калібром 40мм PDF
О. К. Родюк, В. В. Піманов
Дослідження закономірності течії матеріалу і енергосилових параметрів титанового сплаву Ti6Al4V при прямому ізотермічному пресуванні в залежності від температури і швидкості деформації PDF
М. А. Калугін
Розробка способу виготовлення лопатки реверсу газотурбінного двигуна PDF
Д. В. Сохан
Вплив тертя при гарячому видавлюванні порожнистих напівфабрикатів із заготовок круглого і квадратного перерізу PDF
П. Ю. Трандасір, В. Л. Калюжний
Використання інструментів штампування виготовлених адитивними методами PDF
С. С. Нємчинов, Д. В. Сохан
Аналіз сучасних технологій та конструкцій виготовлення точних трубчастих виробів, що мають внутрішні канавки PDF
І. С. Тхорук, О. В. Холявік
Оцінка ефективності використання гідродинамічного режиму тертя при алмазному вигладжуванні в машинобудуванні PDF
В. О. Герасимов, В. Б. Мельник, О. О. Мікосянчик
Вплив робочої поверхні пуансону на процес калібрування використаних гільз 30 мм PDF
В. Є. Ліподат, А. М. Байханов, Д. А. Коваленко

Конструювання та дизайн машин

Автоматизація підготовки конструкторської документації PDF
А. Е. Щербань, В. В. Вовк
Критерії для порівняльних досліджень відрізання труб зсередини і ззовні PDF
В. Р. Кривошея, Ю. М. Кузнєцов
Вплив захисних екранів на магнітне поле у ванні кільцевого типу PDF
І. А. Сергієнко, В. С. Майборода
Машинні лещата з електромеханічним затиском PDF (English)
N. P. Krуkun, Yu. M. Kuznetsov
Методи випробування на герметичність порожнистих об’єктів PDF
Д. В. Казарін, Ю. Й. Бесарабець
Магнітно-абразивне оброблення внутрішніх циліндричних поверхонь феромагнітних деталей PDF
О. О. Гарник, К. В. Кірічевський, Д. Ю. Джулій, В. С. Майборода
Аналіз температурного градієнту прес-форми в залежності від наявного контурного охолодження PDF
А. В. Тихоненко, Ю. Й. Бесарабець
Параметризація моделей руху систем твердих тіл складних механізмів з паралельною структурою для багатофакторної оптимізація їх точності позиціонування PDF
Н. А. Підгорний, О. В. Солнцев, Ю. М. Кузнецов
Верстат для загострення дискових закрійних ножів PDF
А. В. Шкрабова, С. В. Майданюк
Автоматизоване зварювання гідроциліндрів та їх елементів PDF (English)
D. P. Stolyarchuk, Yu. M. Kuznetsov
Розробка механізму адаптивного балансування робота-маніпулятора PDF
І. С. Бойко, А. І. Петришин
Сучасні технології транспорту: швидкість зарядження електромобілів проти часу заправки бензинових автомобілів PDF
І. Г. Влайков, О. А. Співак, О. В. Козленко
Використання віброакустичної системи моніторингу у надлегкому маніпуляторі роботизованих механізмів для розмінування місцевості PDF
Н. В. Семенчук, А. І. Петришин
Вивчення відкачування елементів в вакуумній системі PDF
Н. Д. Танцюра, О. А. Співак, О. В. Козленко, М. С. Блощицин
Нанесення тонких плівок PDF
А. С. Трофимчук, О. Ф. Саленко
Впровадження багатоплощинного друку PDF
Р. Р. Балаєв, О. Ф. Саленко
Пускові катапульти для БПЛА PDF
І. В. Вознюк, П. Ю. Проценко
Підвищення працездатності інструменту для обробки волокнистих полімерних композиційних матеріалів шляхом модифікації поверхневого шару PDF
O. Д. Петров, Є. В. Корбут
Вплив геометрії магнітів на властивості магнітно-абразивного інструменту PDF
О. О. Буріков, І. В. Слободянюк, В. С. Майборода
Дослідження стійкості твердосплавних пластин при фрезеруванні PDF
О. В. Москаленко, І. В. Слободянюк, Д. Ю. Джулій, В. С. Майборода
Розроблення кінематичної структури і компонування верстата для оброблення зубчастих коліс PDF
А. О. Щоголь, К. О. Позняк, Ю. М. Данильченко
Дослідження технологічних параметрів при FDM-друці PDF
О. В. Назарчук, С. П. Комарицька, І. В. Слободянюк, Д. Ю. Джулій
Принцип роботи пристрою для вимірювання сил при магнітно-абразивному обробленні PDF
Д. А. Маркін, І. В. Слободянюк, В. С. Майборода
Визначення динамічних характеристик підсистеми інструменту фрезерного верстата PDF
Є. О. Лебенштейн, Є. В. Батура, Ю. М. Данильченко
VeloArc – автоматизована міська велопарковка PDF
В. В. Чорна, І. М. Воронов, Г. І. Окунєв

Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій

Сучасне протезування за допомогою 3D-друку PDF
М. А. Мельниченко, О. А. Співак, О. В. Козленко, О. С. Климук
Безелектрична металізація виробів отриманих FDM друком PDF
А. О. Костенко, О. Ф. Саленко
Застосування лазерного випромінювання при лікуванні ран PDF
С. О. Крисан, М. С. Блощицин
Мобільна фокусуюча система лазерного випромінювання при лікуванні ран PDF
С. О. Крисан, М. С. Блощицин
Особливості зміцнення великогабаритних виробів поверхневим зміцненням дисковим лазером PDF
А. С. Кочерга, С. В. Чухліб, Д. А. Лесик
Постановка нових лабораторних робіт з лазерної техніки PDF
Н. Б. Компанієць, В. Л. Дубнюк, О. М. Степура, Ю. В. Ключников
Дослідження вузла юстирування на основі механічних клинів PDF
К. А. Левко, В. Л. Дубнюк, О. І. Горобець, В. П. КотляровКонференція «Інновації молоді в машинобудуванні», 2008-2024
НН ММІ, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Фролов В.К., Медведєв В.В.