Презентації та автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Динаміка і міцність машин

Розрахунок на міцність елемента системи керування транспортним літаком.
А. В. Нестеренко, С. І. Трубачев, С. Г. Кривова

Інтелектуальна власність

Встановлення часових меж операції по внесенню майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу господарського товариства XML
С. В. Чікін, Д. П. Науменко

Технології комп'ютерного конструювання верстатів, роботів та машин

Розробка і дослідження електро-пневмогідравлічного крокового приводу PDF
О. Ю. Очеретяний, М. А. Новік
Синтез структур комбінованих багатопозиційних приводів з цифровим унітарним та комбінованим керуванням
В. В. Петренко, М. В. Іващенко, М. А. Новік

Прикладна гідроаеромеханіка і механотроніка

Хімічний метод отримання водню та кисню з використанням модуля ультразвукового випромінювача в реальному часі та на запит
В. В. Пилипенко, І. В. Ночніченко
До питання розробки кавітаційно стабільного гідродинамічного кавітатора пального для обробки рідких середовищ
Я. С. Жицька, І. В. Ночніченко
Розробка керованого (мехатронного) гідравлічного амортизатора
А. С. Цимбалюк, І. В. Ночніченко
Експериментальне дослідження явища гідродинамічної люмінесценції при кавітації в гідравлічних системах
В. Є. Кривошеєв, І. В. Ночніченко, Д. В. Костюк
Виробництво водню із застосуванням методу високотемпературного електролізу водяної пари та модулем ультразвукової енергії
В. В. Пилипенко, I. В. Ночніченко, O. Ф. Луговський, Д. В. Костюк
Реінжиніринг гідропневматичного амортизатора стійки повітряного судна
М. О. Руденко, І. В. Ночніченко
Автоматизований привод в машинобудуванні
М. О. Сомов, С. В. Носко
Маніпулятор мобільної машини
Б. О. Ницук, А. М. Муращенко
До питання керування температурними режимами роботи електролізера
І. В. Костюченко, Ч. Р. Данило, І. В. Ночніченко, Д. В. Костюк
Сміттєзбірний пристрій, який розташований під землею
М. М. Носов, А. М. Муращенко

Прикладна механіка

Удосконалення методики експертного обстеження вантажопідіймальних кранів за допомогою технології прецедентів
С. О. Климчук, О. Б. Нєженцев

Технологія виробництва літальних апаратів

Підходи щодо ініціації участі українських авіабудівних підприємств у міжнародних програмах досліджень та інновацій
C. І. Трубачев, А. В. Нестеренко, С. Г. Кривова

Технологія машинобудування

Невиявлена гетероскедастичність і її наслідки
Р. Ю. Найчук, С. М. Лапач
Аналіз технологічних можливостей дільниці для механічної обробки деталей і підвищення її ефективності
Р. Ю. Найчук, Б. С. ВоронцовКонференція «Інновації молоді в машинобудуванні», 2008-2021
Механіко-машинобудівний інститут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролов В.К., Медведєв В.В., каф.ТМ