Наукові конференції України, Інновації молоді в машинобудуванні 2020

Розмір шрифту: 
З досвіду вивчення дисципліни «Матеріали і технологія конструкційних матеріалів» (Materials and Processes) у Kent State University
О. М. Падун, Ю. В. Ключников, О. Т. Сердітов

Остання редакція: 2020-05-18

Тези доповіді


Сучасна система освіти передбачає право на академічну мобільність учасників освітнього процесу - студентів та викладачів і дозволяє навчатися, стажуватися, викладати, вести наукову діяльність як в Україні, так і за її межами. Мета, види і форми здійснення академічної мобільності обумовлені  Постановою Кабінету Міністрів від 12.08.2015 р. № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» та регулюються  Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

В роботі пропонується досвід вивчення дисципліни «Матеріали і технологія конструкційних матеріалів» (Materials and Processes) у Kent State University, Огайо, Сполучені Штати Америки.  Курс сладається з теоретичної частини та лабораторного практикуму. Теоретична частина - дві лекції по 50 хвилин на тиждень, практикум - дві лабораторних по 1 год. 40 хв. на тиждень. Курс лекцій  охоплює такі матеріали як метали, кераміку, полімери, деревину та композитні матеріали та процеси, які використовуються для виготовлення готового виробу з них. Вивчалися процеси формування, обробки, зміни певних властивостей вищезазначених матеріалів. Окремо висвітлюються такі важливі для індустрії сьогодення теми, як оптимізація виробничого процесу, ощадливе виробництво, безпека виробничих процесів, контроль якості, екологічна безпека та її регулювання у виробничій галузі. Лекції проводяться у лекційній аудиторії-амфітеатрі з використанням онлайн підписки на сервіс TopHat. Цей сервіс коштує 30$ на семестр і всі студенти зобов’язані його використовувати. За допомогою сервісу контролюється відвідуваність лекцій (яка впливає на кінцеву оцінку за курс). Також з цим сервісом кожен студент бачить презентацію лекції, яку демонструє професор у додатку на своєму смартфоні або комп’ютері. Впродовж семестру студенти виконують три контрольні роботи, використовуючи сервіс TopHat. Робота складається з тестових завдань. Практикум складається з 6 робіт: виготовлення виливка у піщано-глинистій формі;  виконання деталі - зубила з шестигранної заготовки; виготовлення деталі за кресленням на металорізальних верстатах, випробування зразків; формування деталей з пластмас; зварювання деталей різними видами зварювання.

Даний курс готує студентів до роботи в сучасних умовах інженерної сфери. Лекційна частина глибоко описує усі сучасні технології виробництва для широкого спектру інженерних галузей. Наводяться концепти роботи підприємства сьогодення, пояснюються моделі та алгоритми ощадливого, оптимізованого виробничого процесу, робиться акцент на екології. Практична частина дає можливість студентам навчитись основним виробничим процесам.


Ключові слова


академічна мобільність, матеріали, досвід вивчення дисципліни, технологія конструкційних матеріалів

Посилання


1. Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського: додаток Л. 5. Академічна мобільність студентів URL: https://kpi.ua/document_academic_mobility (дата звернення: 16.05.2020).

2. J. Barry DuVall, David R. Hillis. Manufacturing Processes - Materials, Productivity and Lean Strategies, Publisher: Goodheart-Willcox 3rd Edition © 2012 ISBN 978-1-60525-569-9.